• آخرين مقالات بخش قرآن

حکمت و علتهای تکرار در سوره قمر

حکمت و علتهای تکرار در سوره قمر ترجیع اول : ترجیع دوم : مقدمه : فصل اول : انواع تکرار تکرار مدح تکرار وعید و تهدید تکرار استبعاد 1- تكرار لفظى‏ و علل آن 2- تكرار معنوى و علل آن : فصل دوم : فوائد و عظمت تكرار عبارات در سوره قمر و قرآن‏ کریم 1- تکرار آیه شریفه بخاطر بیان مطالب متعدد با آهنگ کوبنده 2- ایجاد تعادل شهوات و عرایز انسان 3- تقریر و تاکید مطلب 4- بستن عذر بر کفاری که قرآن به آنها رسیده با تنبیه و تحذیر از عذابها در قرنهای گذشته 5- تصريف وعده‏ها و وعیدها در قرون مختلف برای متذکر شدن و رجوع دلها بسوی خداوند 6- ترجیع 7- فصاحت بدون ملالت 8- تعدد متعلّق بنام تردید 9- شریک شدن همه در قصه ها 10- تفنن و ایجاد شکلهای گوناگون و شيوه‏هاى متفاوت 11- ارتباط قصه ها با یکدیگر 12- تکرارهای لفظی و مصادبق آن سوره شعراء: سوره قمر: سوره واقعه سوره مرسلات منابع :

29 آذر 1394

تفال و تطیر در نظر علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فال بد و فال خوب تفال خوب و بد

تفال و تطیر در نظر علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فال بد و فال خوب تفال خوب و بد روایات تفال و فال خوب روایات تطیر و فال بد [بيان اينكه تاثير تفال و تطير مربوط به حالت نفسانى كسى است كه تفال و تطير مى‏كند] [نهى از فال بد زدن و توصيه به توكل بر خدا در موارد تطير] شوم و نحس نزد مردم و باطل بودن آن در عطسه عدوی و مراد از آن هامه و مراد از آن مراد از" صفر"، مراد از" تعرب "،

29 آذر 1394

ترجمه آیه 5 و 6 سوره تحریم از تفسیر مفاتیح الغیب

ترجمه آیه 5 و 6 سوره تحریم از تفسیر مفاتیح الغیب صفات خوب زنان شایسته تر از این قرار است : آیه 5 و 6 سوره تحریم از تفسیر مفاتیح الغیب [سورة التحريم (66): الآيات 6 الى 7]

29 آذر 1394

84 از اسما و صفات قرآن‏

84 از اسما و صفات قرآن‏ 1. آسانى‏ 2. آيات‏ 3. احسن التفسير 4. احسن الحديث‏ 5. احسن القصص‏ 6. اعتدال‏ 7. برهان‏ 8. بشارت‏ 9. بُشرى‏ 10. بشير 11. بصائر 12. بلاغ‏ 13. بيان‏ 14. بيّنات‏ 15. بيّنه‏ 16. تبيان‏ 17. تذكره‏ 18. تفصيل‏ 19. تفصيل‏الكتاب‏ 20. تفصيل كلّ شى‏ء 21. تنزيل‏ 22. ثقيل‏ 23. حبل‏اللّه‏ 24. حديث‏ 25. حق‏ 26. حق‏اليقين‏ 27. حكم‏ 28. حكمت‏ 29. حكيم‏ 30. خير 31. ذكر 32. ذكر الحكيم‏ 33. ذكر الرحمن‏ 34. ذكر مبارك‏ 35. ذكرى‏ 36. رحمت‏ 37. روح‏ 38. زبور 39. سراج منير 40. شفا 41. صحف‏ 42. صدق‏ 44. عجب‏ 43. صراط مستقيم‏ 45. عدل‏ 46. عذر 47. عربى‏ 48. عروة الوثقى‏ 49. عزيز 50. عظيم‏ 51. علم‏ 52. علىّ (والا) 53. فرقان‏ 54. فصل‏ 55. قرآن‏ 56. قول‏ 57. قيّم (قيام كننده به مصالح) 58. كتاب‏ 59. كريم‏ 60. كلام الله‏ 61. كلمات الله‏ 62. كوثر 63. مبارك‏ 64. مبين‏ 65. متشابه‏ 66. مثانى‏ 67. مجيد 68. مرفوعه‏ 69. مصدّق‏ 70. مطهّره‏ 71. مُفَصِّل‏ 72. منادى‏ 73. مُنزَّل‏ 74. موعظه‏ 75. مهيمن‏ 76. ميزان‏ 77. نبأ عظيم‏ 78. نجم‏ 79. نُذْر 80. نذير 81. نعمت الله‏ 82. نور 83. وحى‏ 84. هُدى‏

10 آبان 1394

خلاصه حرکت امام حسين بر اساس قرآن ( مستند نهضت عاشورایی )

خلاصه حرکت امام حسين بر اساس قرآن ( مستند نهضت عاشورایی ) آياتي که امام حسين (ع) در مسير راه به آن استناد فرمودند:

21 مهر 1394

آيات مربوط به معرفى مقام امامت و ولايت‏

آيات مربوط به معرفى مقام امامت و ولايت‏ 1. سوره رعد: آيه 7 سوره اعراف: آيه 188 3. سوره انعام: آيه 153 4. سوره اعراف: آيه 181 5. سوره يونس: آيه 62 6. سوره مائده: آيه 56

7 مهر 1394

تفسير صريح يك آيه در غدير

تفسير صريح يك آيه در غدير 1. سوره زخرف: آيه 28 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ 2. سوره يس: آيه 12 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ 3. سوره مائده: آيه 55 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ 4. سوره زمر: آيه 56 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ موقعيت قرآنى‏ 5. سوره غافر: آيه 40 متن روايت‏ موقعيت قرآنى‏ موقعيت تاريخى‏ 6. سوره انعام: آيه 82 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ 7. سوره مجادله: آيه 22 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ 8. سوره اعراف: آيه 38 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ 9. سوره ملك: آيات 8- 11 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ 10. سوره نساء: آيه 47 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ موقعيت قرآنى‏ 11. سوره مرسلات: آيات 16- 19 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ موقعيت قرآنى‏ 12. سوره توبه: آيه 61 متن روايت‏ موقعيت تاريخى‏ موقعيت قرآنى‏

7 مهر 1394

تفسير يك سوره كامل در غدير 1. تفسير سوره حمد 2. تفسير سوره «عصر» 3. تفسير سوره «هل أتى»

تفسير يك سوره كامل در غدير 1. تفسير سوره حمد موقعيت تاريخى‏ تحليل اعتقادى‏ 2. تفسير سوره «عصر» موقعيت تاريخى‏ تحليل اعتقادى‏ 3. تفسير سوره «هل أتى» موقعيت تاريخى‏ موقعيت قرآنى‏ تحليل اعتقادى‏

7 مهر 1394

تفسير كلى موضوعى در سراسر قرآن‏ در خطبه غذیر

1. تفسير آيات «ولايت» در سراسر قرآن‏ موقعيت تاريخى‏ تحليل اعتقادى‏ 2. تفسير آيات «رضاى خداوند» در سراسر قرآن‏ موقعيت تاريخى‏ تحليل اعتقادى‏ 3. تفسير آيات مدح در سراسر قرآن‏ موقعيت تاريخى‏ تحليل اعتقادى‏ 4. تفسير «الَّذِينَ آمَنُوا»* در سراسر قرآن‏ موقعيت تاريخى‏ تحليل اعتقادى‏ 5. دوست و دشمن اهل بيت عليهم السلام در سراسر قرآن‏ موقعيت تاريخى‏ موقعيت قرآنى‏ 1. لعنتِ كتمان كنندگان‏ 2. لعنتِ كافران‏ 3. لعنتِ طرفداران جبت و طاغوت‏ 4. لعنتِ منافقان‏ 5. لعنتِ مفسدين فى الارض‏ 6. لعنتِ شجره ملعونه‏ 7. لعنتِ اذيت كنندگان خدا و رسول‏ 8. لعنتِ منافقين و مشركين‏ تحليل اعتقادى‏

7 مهر 1394

آيات مربوط به اقدامات منافقين در غدير

1. سوره توبه: آيه 74 2. سوره زخرف: آيه 19 3. سوره زخرف: آيه 28 4. سوره زخرف: آيه 39 5. سوره مجادله: آيه 7 6. سوره مجادله: آيه 10 7. سوره نمل: آيات 50- 52 8. سوره زخرف: آيات 74- 80 9. سوره محمد صلَّى اللَّه عليه و آله: آيات 22- 28 10. سوره آل عمران: آيه 115 11. سوره حج: آيه 25 12. سوره بقره: آيه 167 13. سوره سبأ: آيه 46 14. سوره قلم: آيات 1- 8 15. سوره قلم: آيات 51- 52 16. سوره حاقة: آيات 43- 52 17. سوره مائده: آيه 3 18. سوره يونس: آيه 15 19. سوره زمر: آيات 65- 66 20. سوره نحل: آيات 91- 94 21. سوره قيامت: آيه 16 22. سوره قيامت: آيات 31- 35 23. سوره زخرف: آيات 58- 61 24. سوره انفال: آيات 33- 34 25. سوره يونس: آيه 12 26. سوره معارج: آيات 1- 3 27. سوره شعراء: آيات 202- 205 28. سوره ابراهيم عليه السلام: آيات 15- 17 29. سوره سبأ: آيه 20 30. سوره حجر: آيه 42 31. سوره تحريم: آيات 3- 4 32. سوره تحريم: آيه 7 39. سوره صافات: آيه 177 34. سوره توبه: آيه 48 35. سوره توبه: آيه 64 36. سوره توبه: آيه 74 37. سوره احزاب: آيه 15 38. سوره نساء: آيه 150 33. سوره بقره: آيات 8- 15

7 مهر 1394

  • تعداد رکوردها : 221
معما