• آخرين مقالات بخش قرآن

موانع‏ گناه‏

موانع‏ گناه‏ 1. اخلاص‏ . اخلاص در بندگى خداوند، مانع گناه و زشت كارى: . ازدواج‏ . آميزش مشروع و ازدواج، سبب پيش‏گيرى از گناه و انحرافات جنسى: 3. استعاذه‏ . پناه بردن به خدا، مايه مصونيت از گناه و انحرافات جنسى: 4. استعانت‏ . استعانت از خدا و دعا، مانع انحراف و فرو افتادن در ورطه گناه: 5. ايمان‏ . ايمان، باز دارنده انسان از تكرار گناه: 6. تقوا . تقوا، مانع آلوده شدن انسان به گناه و بروز رذايل اخلاقى: 7. توجّه به حشر . توجّه به حشر انسانها، زمينه اجتناب از گناهان: 8. توجّه به خدا . توجّه به ربوبيّت خداوند، بازدارنده انسان از عصيان و گناه: . توجّه به احاطه كامل خداوند به اعمال آدمى، زمينه پرهيز وى از گناه: 9. توجّه به عذاب‏ . توجّه به كيفر سخت خداوند، مانع تعاون و همكارى با گناهكاران: 10. خوف از خدا . خوف از خداوند، مانع ارتكاب گناه: 11. خوف از عذاب‏ . ترس از عذاب الهى، مانع گناه: 12. رشد . رشد فكرى و عقلانى، مانع ارتكاب بعضى گناهان، از سوى انسان: 13. عبادت‏ . عبوديت و پرستش پروردگار، مانع گناه و انحراف آدمى: 14. عصمت‏ . عصمت، مانع گناه و افتادن در ورطه انحراف: 15. عفّت‏ . عفّت و پاكدامنى، مانع ارتكاب گناه و انحرافات جنسى: 16. فضل خدا . فضل و رحمت خدا بر مؤمنان، بازدارنده آنان از گناه و اشاعه فحشا: 17. مشاهده برهان‏ . مشاهده برهان ربوبى، عامل بازدارنده يوسف عليه السلام از ارتكاب گناه: 18. موعظه‏ . موعظه و پندپذيرى، مايه دورى آدمى از گناه و منكرات: 19. نماز . نماز، بازدارنده انسان از گناهان و انحرافات جنسى:

22 دی 1394

عوامل گناه و معصیت در قرآن کریم بخشی از عوامل گناه‏ از منظر قرآن کریم

عوامل گناه و معصیت در قرآن کریم بخشی از عوامل گناه‏ از منظر قرآن کریم 1. ابليس‏ 2. استكبار 3. اسراف‏ 4. اشرافيّت‏ 5. اعراض از خدا 6. بتها 7. بطالت عمر 8. بى‏توجّهى به عدالت خدا 9. تبليغات سوء 10. تجاوز 11. تخلّف از مقرّرات‏ 12. ترك انفاق‏ 13. تقليد 14. جذّابيّت زنان‏ 15. جهل‏ 16. حرص‏ 18. خلوت با نامحرم‏ 19. دنياطلبى‏ 20. رفاه‏ 21. سخن كرشمه‏ 22. سكوت عالمان‏ 23. سلطه‏طلبى‏ 24. شيطان‏ 25. ضعف اراده‏ 26. طمع‏ 27. غفلت‏ 28. كفر 29. گرايش به جاودانگى‏ 30. مال‏ 31. مسئوليّت‏گريزى‏ 32. مكر 33. نفس امّاره‏ 34. والدين‏ 35. همنشينى با گناهكاران‏ 36. هواپرستى‏

22 دی 1394

راههاى جبران گناه‏ و زمينه‏هاى اجتناب از گناه‏

راههاى جبران گناه‏ و زمينه‏هاى اجتناب از گناه‏ نماز استغفار براى خود و ديگران (شفاعت). انفاق حل مشكلات مردم ايمان و كارهاى نيك پرهيز از گناهان كبيره توبه و جبران بدى‏ها شركت در جنگ و جهاد و شهادت سلام كردن، طعام دادن و نماز شب ذكر صلوات بر محمد و آل محمد تقوا توبه . ذكر و استغفار

22 دی 1394

نام‏هاى قرآن‏ ب- صفات‏

نام‏هاى قرآن‏ الف- نام‏ها قرآن فرقان كتاب ذكر تنزيل موعظه شفاء هدى مهيمن نور روح صفات مجيد عزيز عظيم مبين حكيم عربى مبارك

13 دی 1394

نام پيامبران در قرآن‏ نام فرشتگان‏ در قرآن‏ كوتاهترين و بلندترين آيه‏ حروف نورانى‏ در قرآن‏

نام پيامبران در قرآن‏ نام فرشتگان‏ در قرآن‏ كوتاهترين و بلندترين آيه‏ بلندترين آيه قرآن حروف نورانى‏ در قرآن‏

13 دی 1394

منطقه ای یا فرامنطقه ای طوفان نوح آيا طوفان نوح همه كره زمين را فرا گرفت؟

آيا طوفان نوح همه كره زمين را فرا گرفت؟ منطقه ای یا فرامنطقه ای طوفان نوح منطقه اى بودن طوفان نوح

9 دی 1394

حکمت و علتهای تکرار در سوره قمر

حکمت و علتهای تکرار در سوره قمر ترجیع اول : ترجیع دوم : مقدمه : فصل اول : انواع تکرار تکرار مدح تکرار وعید و تهدید تکرار استبعاد 1- تكرار لفظى‏ و علل آن 2- تكرار معنوى و علل آن : فصل دوم : فوائد و عظمت تكرار عبارات در سوره قمر و قرآن‏ کریم 1- تکرار آیه شریفه بخاطر بیان مطالب متعدد با آهنگ کوبنده 2- ایجاد تعادل شهوات و عرایز انسان 3- تقریر و تاکید مطلب 4- بستن عذر بر کفاری که قرآن به آنها رسیده با تنبیه و تحذیر از عذابها در قرنهای گذشته 5- تصريف وعده‏ها و وعیدها در قرون مختلف برای متذکر شدن و رجوع دلها بسوی خداوند 6- ترجیع 7- فصاحت بدون ملالت 8- تعدد متعلّق بنام تردید 9- شریک شدن همه در قصه ها 10- تفنن و ایجاد شکلهای گوناگون و شيوه‏هاى متفاوت 11- ارتباط قصه ها با یکدیگر 12- تکرارهای لفظی و مصادبق آن سوره شعراء: سوره قمر: سوره واقعه سوره مرسلات منابع :

29 آذر 1394

تفال و تطیر در نظر علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فال بد و فال خوب تفال خوب و بد

تفال و تطیر در نظر علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فال بد و فال خوب تفال خوب و بد روایات تفال و فال خوب روایات تطیر و فال بد [بيان اينكه تاثير تفال و تطير مربوط به حالت نفسانى كسى است كه تفال و تطير مى‏كند] [نهى از فال بد زدن و توصيه به توكل بر خدا در موارد تطير] شوم و نحس نزد مردم و باطل بودن آن در عطسه عدوی و مراد از آن هامه و مراد از آن مراد از" صفر"، مراد از" تعرب "،

29 آذر 1394

ترجمه آیه 5 و 6 سوره تحریم از تفسیر مفاتیح الغیب

ترجمه آیه 5 و 6 سوره تحریم از تفسیر مفاتیح الغیب صفات خوب زنان شایسته تر از این قرار است : آیه 5 و 6 سوره تحریم از تفسیر مفاتیح الغیب [سورة التحريم (66): الآيات 6 الى 7]

29 آذر 1394

84 از اسما و صفات قرآن‏

84 از اسما و صفات قرآن‏ 1. آسانى‏ 2. آيات‏ 3. احسن التفسير 4. احسن الحديث‏ 5. احسن القصص‏ 6. اعتدال‏ 7. برهان‏ 8. بشارت‏ 9. بُشرى‏ 10. بشير 11. بصائر 12. بلاغ‏ 13. بيان‏ 14. بيّنات‏ 15. بيّنه‏ 16. تبيان‏ 17. تذكره‏ 18. تفصيل‏ 19. تفصيل‏الكتاب‏ 20. تفصيل كلّ شى‏ء 21. تنزيل‏ 22. ثقيل‏ 23. حبل‏اللّه‏ 24. حديث‏ 25. حق‏ 26. حق‏اليقين‏ 27. حكم‏ 28. حكمت‏ 29. حكيم‏ 30. خير 31. ذكر 32. ذكر الحكيم‏ 33. ذكر الرحمن‏ 34. ذكر مبارك‏ 35. ذكرى‏ 36. رحمت‏ 37. روح‏ 38. زبور 39. سراج منير 40. شفا 41. صحف‏ 42. صدق‏ 44. عجب‏ 43. صراط مستقيم‏ 45. عدل‏ 46. عذر 47. عربى‏ 48. عروة الوثقى‏ 49. عزيز 50. عظيم‏ 51. علم‏ 52. علىّ (والا) 53. فرقان‏ 54. فصل‏ 55. قرآن‏ 56. قول‏ 57. قيّم (قيام كننده به مصالح) 58. كتاب‏ 59. كريم‏ 60. كلام الله‏ 61. كلمات الله‏ 62. كوثر 63. مبارك‏ 64. مبين‏ 65. متشابه‏ 66. مثانى‏ 67. مجيد 68. مرفوعه‏ 69. مصدّق‏ 70. مطهّره‏ 71. مُفَصِّل‏ 72. منادى‏ 73. مُنزَّل‏ 74. موعظه‏ 75. مهيمن‏ 76. ميزان‏ 77. نبأ عظيم‏ 78. نجم‏ 79. نُذْر 80. نذير 81. نعمت الله‏ 82. نور 83. وحى‏ 84. هُدى‏

10 آبان 1394

  • تعداد رکوردها : 227
معما