• آخرين مقالات بخش قرآن

حرکت امام حسين بر اساس قرآن و آیات آن

حرکت امام حسين بر اساس قرآن آياتي که امام حسين (ع) در مسير راه به آن استناد فرمودند:

16 آبان 1392

فهرست تفصیلی کتاب 110 کلید واژه حجاب و عفاف و زمینه های آن در قرآن کریم

فهرست تفصیلی کتاب 110 کلید واژه حجاب و عفاف و زمینه های آن در قرآن کریم

16 آبان 1392

ذکرهای قرآنی برای بدست آوردن آرامش:

ذکرهای قرآنی برای بدست آوردن آرامش: هر کدام از ذکرهای زیر هفت مرتبه خوانده شود. 1) یا مقدر یا عَزيز یاعَليم 2) یا اللَّهُ یا عَزيز یا حَكيم 3) یا اللَّهُ یاسَميع یاعَليم 4) یا اللَّهُ یا عَليم 5) یا من له جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ یا اللَّهُ یاعَليم یاحَكيم 6) یا اللَّهُ یا عَزِيز یا حَكِيم یا قَدِير آیات و ادله ذکرهای قرآنی فوق را ذکر کرده ایم

17 مهر 1392

جدول مهم قرآنی در راهکارهای عملی در کنترل شهوت و گناهان جنسی

جدول مهم قرآنی در راهکارهای عملی در کنترل شهوت با توجه به چهار سوره فوق برای کنترل شهوت و غریزه جنسی باید خانواده ها نسبت به فرزندان و معلمین و دبیران و مربیان و اساتید محترم نسبت به شاگردان خود و حکومت اسلامی نسبت به جامعه اسلامی دوازده مرحله فوق را آموزش بدهند و سرمایه گذاری فراوانی در احیا و عملی شدن این دوازده دستور الهی بکنند 12 راهکار عملی : .....

8 مهر 1392

مسابقه مهم در جدول مهم قرآنی در راهکارهای عملی در کنترل شهوت و گناهان جنسی

جدول مهم قرآنی در راهکارهای عملی در کنترل شهوت با توجه به چهار سوره زیر برای کنترل شهوت و غریزه جنسی باید خانواده ها نسبت به فرزندان و معلمین و دبیران و مربیان و اساتید محترم نسبت به شاگردان خود و حکومت اسلامی نسبت به جامعه اسلامی دوازده مرحله فوق را آموزش بدهند و سرمایه گذاری فراوانی در احیا و عملی شدن این دوازده دستور الهی بکنند 12 راهکار عملی : .....

8 مهر 1392

ذکرهای قرآنی برای زیاد شدن رزق و روزی

ذکرهای قرآنی برای زیاد شدن رزق و روزی ذکرهای قرآنی برای زیاد شدن رزق و روزی 1) یاخَيْر الرَّازِقينَ 2) یا اللَّه یاهُوَ یاخَيْر الرَّازِقين 3) یاهُوَ یاخَيْر الرَّازِقين 4) یا رب یا هُوَ یاخَيْر الرَّازِقينَ 5) یا اللَّهُ یاخَيْر الرَّازِقينَ 6) یاخَبير یابَصير 7) یاهُوَ یاسَّميعُ یاْعَليمُ 8) یا اللَّه یاعَليم 9) یا من لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یا اللَّه یاعَليم 10) یا اللَّهُ یا لَطيف یا هُوَ یا ْقَوِيُّ یاْعَزيزُ و اما آیات و ادله ذکرهای فوق عبارتند از :

8 مهر 1392

راهکار برای موفقیت توبه با ذکرهای قرآنی

راهکار برای موفقیت توبه با ذکرهای قرآنی ذکرهایی که برای موفقیت در توبه موثر است بیان می کنیم و بعد آیاتی که ادله این ذکرها هستند ذکر می کنیم: 1) یا رَبِّ یا قَريبٌ یا مُجيبٌ 2) یا رَبِّ یا رَحيم یا وَدُود 3) یاغافِرِ الذَّنْبِ وَ یا قابِلِ التَّوْبِ 4) یا َغَفَّار 5) یا منور یا غفار و یا من عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ 6) یا اللَّه یا تَوَّاب یا حَكيم 7) یاهُوَ یا تَّوَّابُ یا رَّحيمُ 8) یا اللَّه یا تَوَّاب یا رَحيم 9) یا اللَّهُ یا عَليم یا حَكيم 10) یا اللَّه یا غَفُور یا رَحيم 11) یا رب یا غَفُور یا رَحيم

7 مهر 1392

ذکرهای قرآنی برای موفقیت توبه

ذکرهای قرآنی برای موفقیت توبه ذکرهایی که برای موفقیت در توبه موثر است بیان می کنیم و بعد آیاتی که ادله این ذکرها هستند ذکر می کنیم: 1) یا رَبِّ یا قَريبٌ یا مُجيبٌ 2) یا رَبِّ یا رَحيم یا وَدُود 3) یاغافِرِ الذَّنْبِ وَ یا قابِلِ التَّوْبِ 4) یا َغَفَّار 5) یا منور یا غفار و یا من عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ 6) یا اللَّه یا تَوَّاب یا حَكيم 7) یاهُوَ یا تَّوَّابُ یا رَّحيمُ 8) یا اللَّه یا تَوَّاب یا رَحيم 9) یا اللَّهُ یا عَليم یا حَكيم 10) یا اللَّه یا غَفُور یا رَحيم 11) یا رب یا غَفُور یا رَحيم

7 مهر 1392

آياتى كه داراى عنوانى شده‏اند

آياتى كه داراى عنوانى شده‏اند از جمله : آيه نفى سبيل آيه ذكر آيه كتمان آيه نفر آيه تبليغ آیه اكمال دين آیه استعاذه آیه شفاء آیه بعث آیه مباهلة آیه تطهير آیه شهادت آیه صلوات آیه كفّاره مجالس آیه طريق دعوت آیه نفر

3 مهر 1392

نامگذارى سوره های دسته جمعی

نامگذارى سوره های دسته جمعی با 19 طایفه از سوره ها

3 مهر 1392

  • تعداد رکوردها : 221
معما